“ซาล่าห์” พูดถึงความสำคัญของการศึกษา !!
วันที่ : 23 Sep 2020 ดู :

“เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษา ไม่เว้นแม้แต่เด็กที่เป็นผู้อพยพ”

โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ เป็นทูตของมูลนิธิ UNHCR โดยมูลนิธิดังกล่าวได้ก่อตั้งแคมเปญร่วมกับบริษัท Vodafone บริษัทที่ให้บริการในด้านโทรคมนาคมสัญชาติอังกฤษ รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็ก.

ซึ่ง ‘บังโม’ กลายเป็นทูตคนแรกที่เข้ามารณรงค์ในเรื่องการมอบโอกาสด้านการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ให้กับเด็กที่ขาดแคลนโอกาส รวมไปถึงเด็กที่อยู่ในสถานะเป็นผู้อพยพอีกด้วย.

blob:https://www.facebook.com/75a60349-b771-4767-888d-1d6611b95705
SportLight © 2020 All rights reserved. ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ห้ามนำไปเผยแพร่, แก้ไขหรือทำซ้ำ โดยไม่รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SportLight